Step by Step การสมัคร Medicare Levy Exemption สำหรับใช้ยื่นภาษี

Medicare
Medicare Levy exemption form

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความที่เขียนไปก่อนหน้านี้เรื่อง Medicare Levy คืออะไร เราต้องจ่ายหรือไม่ตอนยื่นภาษี? ครับ

ในบทความแรกจะเน้นอธิบายในส่วนการใส่ข้อมูลตอนยื่นภาษีผ่าน E-Tax และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สามารถขอลดหย่อนในส่วนนี้ได้ สรุปคร่าวๆ คือ

ผู้เสียภาษีที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare เช่น ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม ผู้ถือซ่าชั่วคราว Graduate Visa , วีซ่า 457 หรือ Working Holiday. ผู้ถือวีซ่าข้างต้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพ Medicare เหมือนคนออสเตรเลียทั่วไป หรือ คนที่สามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare ได้

ในการขอยกเลิกการจ่ายเงินสมทบส่วนนี้นั้นเราจะต้อง มีใบรับรองจาก Medicare ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์การรักษาพยาบาลในออสเตรเลียภายใต้โครงการประกันสุขภาพ Medicare ซึ่งการที่จะได้ใบรับรองนั้นเราจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Medicare Entitlement Statement (รูปและลิงค์ข้างบน) ถ้าท่านยื่นภาษีผ่าน Tax agent ทางนักบัญชีจะดำเนินการให้เสร็จสรรพ ทั้งเรื่องการยื่นใบสมัครและการรับรองเอกสาร

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นใบสมัครเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนในบทความนี้ครับ
ฟอร์ม Medicare Levy exemption form

คำถามข้อที่ 1 ,2,3 และ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Tax agent ครับ ให้ตอบ NO ในข้อที่ 1 และ 2 , ในส่วนข้อที่ 3 และ 4 ให้ข้ามไป

คำถามข้อที่ 5 Do you have a Medicare card? – ตอบ NO

คำถามข้อที่ 6 – 10 , เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเอง เช่น ชื่อตาม passport เพศ วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่ปัจจุบันในออสเตรเลีย

ส่วนคำถามข้อที่ 11 What is the postal address you would like all correspondence sent to? – ให้ใส่ที่อยู่ที่จะให้ส่งเอกสารต่างๆไปให้

คำถามข้อที่ 12 – ตอบ NO

คำถามข้อที่ 13 – What was your country of residence immediately before arriving in Australia?- ใส่ชื่อประเทศที่ท่านไปอาศัยอยู่ล่าสุดก่อนเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย

คำถามข้อที่ 14 – ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศในข้อ 13

คำถามข้อที่ 15- Did you hold health or medical insurance in that country (e.g. European Health Insurance Card)? – ตอบ NO

คำถามข้อที่ 16- Have you lodged an application for permanent residency (other than a parent visa) with the Department of Immigration and Border Protection (DIBP)- ถ้าไม่ได้ยื่น permanent residency วีซ่าให้ตอบ NO ครับ สำหรับผู้ที่ยื่น permanent residency วีซ่าแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิก Medicare Levy ได้ หลังจากนั้นให้ข้ามไปที่ข้อที่ 20

คำถามข้อที่ 20 – ตอบ NO

คำถามข้อที่ 21 ตามภาพข้างบน– ให้ใส่ปีที่จะขอสมัคร Medicare Levy Exemption ไปครับ ตัวอย่างเช่น ของปี 2015 ก็ให้ใส่ 1 July 2014 to 30 June 2015 , ของปี 2014 ก็ให้ใส่ 1 July 2013 to 30 June 2014 เป็นต้น ถ้าจะสมัครมากกว่า 1 ปีภาษี ให้กรอกข้อมูลแยกกันอีกหนึ่งชุด

คำถามข้อที่ 22 – Which period during the financial year were you not eligible for Medicare benefits?- กรอกข้อมูลลงไปเหมือนข้อ 21

คำถามข้อที่ 23 – Are you leaving Australia permanently before the end of the current financial year? – ตอบ NO ยกเว้นคนที่จะยื่นภาษีล่วงหน้าก่อนหมดปีภาษี

คำถามข้อที่ 24 – ตอบ YES

คำถามข้อที่ 25- ให้กาช่องเอกสารที่เราจะส่งไปพร้อมกับใบสมัครนี้
– ใบถ่ายเอกสารหน้าพาสปอร์ต(หน้าที่มีรูป) – Photo page of your passport
– หลักฐานวีซ่าที่ท่านถืออยู่ ในระหว่างปีภาษีที่ท่านสมัคร – Evidence of visa(s) covering the period you are claiming
– ใบถ่ายเอกสารตราประทับขาเข้าออสเตรเลียในพาสปอร์ต ถ้ามีหลายหน้าก็ให้ถ่ายทุกหน้า – All Australian arrival stamps

ข้อควรระวัง คือ เอกสารข้างต้น ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากผู้ที่สามารถเซ็นต์รับรองได้ อย่างเช่น ตำรวจ ทนาย หมอ นักบัญชี เป็นต้นหลังจากนั้นก็ให้เซ็นต์ชื่อและลงวันที่ในข้อที่ 27

หลังจากเสร็จจากขั้นตอนการกรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารแล้ว ท่านสามารถส่งใบสมัครไปยัง Department of Human Service ได้สามทางด้วยกัน

วีธีที่ 1 ส่งทาง EMAIL ไปยัง MES@humanservices.gov.au

วีธีที่ 2 ส่ง Fax ไปยังเบอร์ 1300 554 904

และวีธีที่ 3 ส่งไปรษณีย์ ไปยัง

Department of Human Services
Medicare Entitlement Statement Unit
GPO Box 9822
ADELAIDE SA 5001

หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ประมาณ6 – 8 สัปดาห์ ท่านจึงจะได้รับจดหมายยืนยันจากทางรัฐบาลว่าท่านไม่มีสิทธ์ในการใช้ผลประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาล ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเสีย Medicare Levy ดูตัวอย่างตามรูปข้างล่างเลยครับ

ประเด็นเรื่องเวลาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง ระยะเวลากว่าจะได้รับใบตอบรับจาก Department of Human Services จะใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นท่านควรวางแผนสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดการล่าช้าในการยื่นภาษีในปีนั้นๆ

Statement

หลายคนเมื่ออ่านจดหมายแว๊บแรก อาจจะตกใจว่าตัวเองถูกปฏิเสธในการขอยกเลิก Medicare Levy แต่พออ่านรายละเอียดดีๆแล้ว จะเข้าใจว่าในจดหมายเขียนไว้ว่า ท่านไม่มีสิทธ์ในผลประโยชน์การรักษาพยาบาลภายใต้ Medicare ดังนั้น จึงไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ตอนยื่นภาษีปลายปี สำหรับบทความนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม โพสท์สอบถามข้างล่างได้เลยครับ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *