สมัคร ABN (Australian Business Number)

Individual ABN Registration
โดยปกติแล้วท่านจะได้รับ ABN ภายใน 1- 28 วัน หลังจากส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสถานการณ์ส่วนบุคคล
กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างและโอนเงินค่าบริการราคา $85 หรือฝากเงินสด มาที่
Commonwealth Bank of Australia BSB 063 128 Account 1041 3117 ชื่อบัญชี Graphite Business Advisers
หลังจากได้รับหลักฐานการโอนแล้วทางบริษัทจะดำเนินการสมัคร ABN ให้ภายใน 48 ชั่วโมงและส่งใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมล์ที่ให้ไว้
Name:*
Date of Birth*
 / 
 / 
เพศ*
Phone:*
-
E-mail:*
Home Address
Are you an Australian Resident for tax purposes คุณเป็นคนออสเตรเลียในความหมายทางด้านภาษีหรือไม่(ถ้าไม่แน่ใจ ให้อ่านบทความ Tax Time 2015 ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษีในออสเตรเลีย) ในบล๊อคครับ *
Tax File Number*
ทำธุรกิจในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกใช่หรือไม่*
ชื่อธุรกิจ (ในกรณีที่จดทะเบียนชื่อธุรกิจแล้ว)
มีเว๊บไซต์ของธุรกิจหรือไม่*
ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร อยู่ในอุตสาหกรรม/บริการหมวดไหน*
Business Address:*
ท่านต้องการที่จะสมัคร GST ด้วยเลยหรือไม่*
( 1)ท่านต้องสมัคร GST ถ้ายอดขายใน 1 ปี เกิน $75,000 2) แต่ถ้ายอดขายไม่เกิน $75,000 ก็สามารถสมัครได้ถ้าต้องการสมัคร ถ้าจะสมัคร GST กรุณาบอกเหตุผลด้วยครับว่า ข้อ 1 หรือ ข้อ 2ถ้าจดทะเบียน GST จะต้องยื่นภาษี GST ทุกๆ 3 เดือนให้ ATO ( 10% จากยอดขาย))
ประมาณการยอดขายต่อปี*
คุณเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วหรือยัง *
การสมัคร ABN ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ทำงานเป็น Contractor ใช่หรือไม่*
ท่านต้องการให้ ABN/GST มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไป*
 / 
 / 
Your Declaration
By submitting this form, I declare that Graphite Business Advisers ABN 42 613 499 548 is authorised to submit an ABN application on my behalf and to do so as my registered tax agent. I understand that when my ABN application has been processed by the ATO, Graphite Business Advisers will resign as my tax agent and I will be required to deal directly with the ATO thereafter.
I have read and accept the Terms & Conditions *
แนบเอกสารการชำระค่าบริการ $85