สมัคร Tax File Number (TFN) ง่ายๆ

สมัคร Tax File Number (TFN)
สมัคร Tax File Number (TFN) สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าชั่วคราวอื่นๆ เวิร์คฮอลิเดย์ PR หรือ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ.
Australian Taxation office จะออก Tax File Number (TFN) ให้ภายใน 28 วัน แต่โดยปกติแล้วจะใช้เวล 10 วันโดยประมาณ..กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างและโอนเงินค่าบริการราคา $59 หรือฝากเงินสด มาที่
Commonwealth Bank of Australia BSB 063 128 Account 1041 3117 ชื่อบัญชี Graphite Business Advisersพร้อมกับใส่ข้อความ # TFNตามด้วยนามสกุลของท่านแล้วแนบหลักฐานการโอนมาด้วย
เลขที่พาสปอร์ต*
เป็นพาสปอร์ตไทยใช่หรือไม่*
เคยเดินทางมาออสเตรเลียแล้วหรือยัง*
ชื่อ-นามสกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)*
วัน เดือน ปีเกิด*
 / 
 / 
เพศตามพาสปอร์ต*
สถานะการแต่งงาน*
ในกรณีที่สมรสแล้ว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล คู่สมรส เป็นภาษาอังกฤษ
เคยสมัคร TFN หรือ Australian Business Number (ABN) มาก่อนหรือไม่*
เคยมี TFN หรือ Australian Business Number (ABN) มาก่อนหรือไม่*
ถ้าเคยมี TFN หรือ Australian Business Number (ABN) มาก่อน ให้กรอกข้อมูลช่องข้างล่าง
เคยยื่นภาษีในออสเตรเลียมาก่อนหรือเปล่า Have you ever lodged a tax return in Australia?*
มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียหรือไม่*
ที่อยู่ไปรษณีย์ (ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งจดหมาย) *
ถ้าไม่มีที่อยู่ทางไปรษณีย์ ท่านจะให้ใช้ที่อยู่บริษัทแทนหรือไม่ และทางบริษัทจะจัดส่งเอกสาร TFN ให้ทาง E-Mail หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้ว
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน คือที่เดียวกับที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้กรอกข้อมูลด้านล่าง*
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในออสเตรเลีย*
E-mail:*
ท่าานยอมรับว่าข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลจริง*
By submitting this form, I declare that Graphite Business Advisers ABN 42 613 499 548 is authorised to submit a TFN application to the Australian Tax Office on my behalf and to do so as my registered tax agent. I understand that when my TFN application has been processed by the ATO, Graphite Business Advisers will resign as my tax agent and I will be required to deal directly with the ATO thereafter. *
แนบหลักฐานการโอนชำระค่าบริการ