Medicare Levy คืออะไร เราต้องจ่ายหรือไม่ตอนยื่นภาษี?

คนไทยในออสเตรเลียคงปวดหัวไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่อง Medicare Levy , Medicare Levy surcharge เวลาที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อยื่นภาษี หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจดีว่ามันคืออะไร เราใส่ข้อมูลเข้าไปถูกหรือเปล่า หรือเราต้องเสียเงินส่งเสริมระบบสุขภาพของออสเตรเลียตรงนี้หรือเปล่า

วันนี้ผมจะมาตอบคำถามเรื่อง Medicare Levy โดยเฉพาะและแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร (E-Tax 2015) ส่วนเรื่อง Medicare Levy surcharge นั้นผมจะเล่าให้ฟังในบทความต่อไปครับ

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Medicare Levyก่อนMedicare คือ ระบบประกันสุขภาพของออสเตรเลียที่ช่วยให้คนออสเตรเลียได้รับบริการสาธารณสุขในราคาที่ต่ำหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ลักษณะระบบนี้ก็คล้ายๆกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในบ้านเรา คนออสเตรเลียทุกคน รวมไปถึงผู้ที่มีพำนักถิ่นฐานถาวร (Permanent resident) ในออสเตรเลีย หรือผู้ที่ยื่นใบสมัครไปแล้ว ต่างก็มีสิทธ์ในการใช้ประโยชน์เหล่านี้จาก Medicare

ดังนั้นคนที่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากการรักษาพยาบาลในออสเตรเลียภายใต้ระบบประกันสุขภาพ Medicare นั้นจะต้องเสียเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 2 เปอร์เซ็นต์จากยอดรายได้หลังจากหักภาษีแล้ว โดยเงินอุดหนุนในส่วนนี้จะนำไปเป็นเงินงบประมาณให้ทางองค์กร Medicare

อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ยกเว้นการเก็บเงินอุดหนุนในส่วนนี้จากคนหลายกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน $20,896 ($33,044 สำหรับพลเมืองอาวุโสของออสเตรเลีย)
2. คนพิการ เช่น ตาบอด หรือคนที่ได้รับเงินอุดหนุนคนพิการจาก Centrelink
3. ทหารในกองทัพที่มีสิทธ์ใช้ประโยชน์จากการรักษาพยาบาลในกองทัพ
4. คนต่างชาติในความหมายทางด้านภาษี
5. คนที่ไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์จากการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare
โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กไทยที่มาเรียนที่ออสเตรเลียหรือคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวนั้นจะตกอยู่ในกลุ่มที่ 5 ซึ่งไม่มีสิทธ์ในการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ Medicare ดั้งนั้น จึงไม่ต้องเสียเงินอุดหนุน 2 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ในกรณีที่มีรายได้มากกว่า $20,896 ต่อปี และขอยกเลิกการจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับทางรัฐบาลออสเตรเลีย

ในการขอยกเลิกการจ่ายเงินส่วนนี้นั้นเราจะต้อง มีใบรับรองจาก Medicare ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์การรักษาพยาบาลในออสเตรเลียภายใต้โครงการประกันสุขภาพ Medicare ซึ่งการที่จะได้ใบรับรองนั้นเราจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Medicare Entitlement Statement และส่งใบสมัครไปตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม โดยจะต้องแนบเอกสารวีซ่า พาสปอร์ต เอกสารแสตมป์ขาเข้าออสเตรเลียทุกหน้าในพาสปอร์ตไปด้วย

เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการเซ็นสำเนาถูกต้องจากคนที่สามารถรับรองเอกสารได้ด้วย หลังจากส่งแบบฟอร์มไปแล้วและทาง Medicare ไม่ได้เรียกดูเอกสารเพิ่มเติม จะใช้เวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ถึงจะได้ใบรับรองและทำการยื่นภาษีได้ ในกรณีที่ยื่นภาษีผ่าน Tax Agent ทางนักบัญชีจะเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมด

หลังจากที่ได้ใบรับรองแล้วเราถึงจะยื่นภาษีและขอยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน Medicare ได้
การกรอกข้อมูลในส่วน Medicare Levy สำหรับคนที่ ขอยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน Medicare สามารถดูตามภาพข้างล่างได้เลยครับ


Were you a low – Income earner or were you in one of the Medicare Levy Reduction or Medicare levy Exemption categories?
ตอบ Yes


จากภาพข้างบนใส่จำนวนบุตรในความดูแลลงไปในช่องครับ


Were you in a Medicare levy Exemption category at any time during the year?
ตอบ Yes ครับ เพราะเราอยู่ในกลุ่มที่สาม (ในกรณีที่เป็นนักเรียนและถือวีซ่าชั่วคราว)


ใส่จำนวนวันที่เราไม่มีสิทธิ์ในผลประโยชจากการรักษาพยาบาลจาก Medicare ซึ่งเราสามารถดูได้จากใบรับรองที่เราได้รับจาก Medicare ตามที่ได้อธิบายเรื่องการสมัครไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าได้รับยกเว้นทั้งปีก็ให้ใส่ 365 วันดังรูปข้างบน คลิ๊ก Next


ใส่จำนวนวันที่บุตรในความดูแลของเราไม่มีสิทธิ์ในผลประโยชจากการรักษาพยาบาลจาก Medicare หรือในกรณีคนที่ไม่มีบุตรนั้นก็ให้ใส่จำนวนวันที่ได้รับยกเว้นในช่องแรกดังภาพ

เมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว ถือว่าเราได้กรอกข้อมูลในส่วนของ Medicare levy โดยสมบูรณ์แล้วและส่วนต่อไป คือ ส่วน Medicare Levy surcharge ซึ่งผมเองจะเขียนอธิบายในบทความต่อไป

โดยสรุปแล้ว การที่เราจะขอยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุน Medicare นั้นเราต้องมีใบรับรองจาก Medicare ว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์การรักษาพยาบาลในออสเตรเลียภายใต้โครงการประกันสุขภาพ Medicare หลายๆคนอาจจะยื่นภาษีไปโดยที่ไม่มีใบรับรองโดยที่คิดว่าทางกรมสรรพากรคงไม่เรียกตรวจดูเอกสารภายหลังซึ่งจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิด

ในช่วงปีที่ผ่านมาคนที่ผมรู้จักหลายคนได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรหลังจากยื่นภาษีไปแล้วเพื่อขอดูหลักฐานใบรับรอง และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สมัครไว้ ทางกรมสรรพากรเองจะให้เวลาแค่ 28 วันในการติดต่อกลับ ถ้าไม่ติดต่อกลับหรือไม่มีใบรับรองไปยื่น ทางกรมสรรพากรจะแก้ภาษีที่เรายื่นก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ และจะเรียกเก็บเงินอุดหนุน Medicare ส่วนนี้คืน

ปัจจุบันนี้การแชร์ข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรของรัฐในออสเตรเลียนั้นมีประสิทธิภาพมาก ถ้าเรากรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามจริงตอนยื่นภาษีแล้วคิดว่าคงไม่มีใครรู้นั้นเป็นความคิดที่ผิดมาก และอาจจะทำให้มีปัญหาตามมาทีหลังได้

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *