Do I need to lodge Tax return? เราต้องยื่นภาษีหรือเปล่านะ?

คนไทยหลายคนที่ได้มาพำนักอาศัยในออสเตรเลียไม่ว่าจะมาในรูปแบบนักเรียน นักท่องเที่ยว ผู้ติดตามนักเรียน หรือแม้แต่ผู้พำนักอยู่ถาวร อาจจะสงสัยหรือเคยสงสัยนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรในปีนั้นๆหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีรายได้จากการทำงานเลย หรือมีรายได้จากการทำงานแต่ไม่เกินระดับที่จะต้องเสียภาษีให้ก่รัฐบาลออสเตรเลีย การจะตอบคำถามนี้ได้ เราจะต้องพิจารณาสถานการณ์และปัจจัยต่างๆเป็นรายบุคคลไป

เหตุผลที่ทำให้เราต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรมีดังนี้ครับ

ข้อ 1 ได้รับรายได้จากการทำงานเป็นลูกจ้าง และนายจ้างได้หักภาษี ณ ที่จ่าย (PAYG Withholding) ไว้ในระหว่างปีภาษี

ข้อ 2 ถ้าคุณเป็นพลเมืองอาวุโสของออสเตรเลีย และมีสิทธ์ที่จะเคลมภาษีลดหย่อนของพลเมืองอาวุโส (Seniors and pensioners tax offset) คุณจะต้องยื่นภาษีถ้ามีรายได้ มากกว่า 32,279 ดอลลาร์ ในกรณีที่เป็นคนโสด หรือ รายได้ มากกว่า 28,974 ดอลลาร์ ในกรณีที่มีคู่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันตลอดระเวลาปีภาษี

ข้อ 3 ถ้าคุณไม่ได้เป็นพลเมืองอาวุโสของออสเตรเลีย และไม่มีมีสิทธ์ที่จะเคลมภาษีลดหย่อนของพลเมืองอาวุโส (Seniors and pensioners tax offset) และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินบำนาญสวัสดิการ ตัวอย่างเช่น เงินช่วยผู้ตกงาน ( Newstart allowance) , Youth Allowance, parenting payment (partnered), sickness allowance ถ้าคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเหล่านี้ คุณจะต้องยื่นภาษีถ้าคุณมีรายได้อย่างอื่นด้วยรวมมากกว่า 20,542 ดอลลาร์ในปีภาษีนั้น

ข้อ 4 ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปคุณจะต้องยื่นภาษีเมื่อ

4.1 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 18,200 ดอลลาร์ และเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Australian resident for Tax purpose) ตลอดปีภาษี

4.2 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 416 ดอลลาร์ ถ้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปี และรายได้ที่ได้รับไม่ใช่ค่าจ้างจากการทำงาน

4.3 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 1 ดอลลาร์ สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Foreign Resident)

4.4 เปลี่ยนมาเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี หรือ หยุดการเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี ในระหว่างปีภาษี
ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง คนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Australian resident for Tax purpose) สามารถอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ Tax Time 2015 ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษีในออสเตรเลีย

ปัจจัยและเหตุผลอื่นๆ ที่จะต้องยื่นภาษีปลายปีกับกรมสรรพาการ ดูตามข้างล่างได้เลยครับ (ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดทั้งหมด เลือกเอามาแค่ประเด็นสำคัญๆและที่พบเห็นได้บ่อยครับ

-ถ้าคุณมี Reportable fringe benefits หรือ reportable employer superannuation contributions ใน PAYG Summary
– ถ้าทำธุรกิจ และมีรายได้จากการทำธุรกิจในระหว่างปีภาษี
– ถ้าคุณมีอาชีพพิเศษ (อาชีพที่มีรายได้ไม่แนนอน) เช่น นักเขียน นักศิลปะ นักแสดง นักกีฬา
– ถ้าคุณจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญ และ ไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มติมจากทางรัฐบาล (Government Co Contribution)
– ถ้าคุณได้รับเงินปันผลจากหุ้น และหุ้นตัวนั้นมีเครดิต (Franking Credit) ที่คุณสามารถเคลมคืนได้
-ถ้าคุณต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) ในกรณีที่เกิดการหย่าร้าง

ถ้าลองอ่านบทความนี้แล้ว ไม่มีข้อไหนที่เราเข่าข่ายเราก็ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรปลายปีครับ
อย่างไรก็ตามเราต้องส่งเอกสารอีกประภทหนึ่งไปยังกรมสรรพากร เอกสารที่ว่าคือ Non Lodgement Advice Form ซึ่งเราจะต้องส่งเอกสารตัวนี้ไปพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไมเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษี หลังจากนั้นทางกรมสรรพาการจะอัพเดทข้อมูลสถานะการยื่นภาษีของเราว่ายื่นภาษีแล้วในปีนั้นๆ

Non lodgement

ถ้าเราไม่ยื่น Non Lodgement Advice Form ไปยังกรมสรรพากร สถานะการยื่นภาษีของเราในปีนั้นก็จะยังถือว่าคงค้างอยู่ และหลังจากเลยเวลายื่นตามกำหนดแล้ว กรมสรรพากรอาจจะปรับ 170 ดอลลาร์ ทุกๆ 28 วัน แต่ไม่เกิน 850 ดอลลาร์ใน 1 ปีภาษี.

การยื่นแบบฟอร์ม Non Lodgement Advice สามารถยื่นได้โดยแบบฟอร์มกระดาษจากกรมสรรพากร หรือจะใช้บริการ Tax Agent ก็ได้ครับ ตัวอย่างของแบบฟอร์มก็สามารถปริ๊นท์ได้จากเว๊บไซต์ของกรมสรรพากร รูปร่างหน้าตาตามรูปข้างบนเลยครับ

สำหรับระยะเวลาของการยืนภาษีส่วนบุคคลนั้น จะหมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม ของปีภาษีนั้น โดยสรุป คือ คุณมีเวลา 4 เดือนในการรวบรวมเอกสารและยื่นภาษีกับกรมสรรพากร ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนดทางกรมสรรพากรอาจจะปรับในอัตรสูงสุดที่ 850 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยื่นภาษีกับทาง Tax Agent ในปีก่อน เวลาที่จะหมดเขตยื่นภาษีคือ 15 พฤษภาคมในปีถัดไปครับและในกรณีที่มีค่าปรับจากกรมสรรพากร โดยส่วนใหญ่แล้วทาง Tax Agent จะสามารถเจรจายกเลิกค่าปรับในส่วนนี้ได้ (ขึ้นอยู่กับเหตุผล และสถานการณ์ของแต่ละคน)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *