Monthly Archives: July 2016

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม Non-Lodgement advice 2016- สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน $18,200 และไม่โดนหักภาษีไว้

ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษผู้อ่านที่ห่างหายไปนานนะครับ เพราะผู้เขียนติดภาระกิจส่วนตัวหลายอย่าง และต้องขอลัดคิว Business start-up- the series – อยากทำธุรกิจที่ออสเตรเลีย เริ่มต้นยังไงดี? ตอนที่ 3 ก่อน เพราะช่วงนี้มีคนสอบถามเรื่องนี้มาเยอะ

เคยสงสัยมั้ยครับว่าเราต้องยื่นภาษี(Lodge tax return) ในออสเตรเลียหรือไม่ถ้าเรามีรายได้ไม่เกิน $18,200 ต่อปีจากการทำงานเป็นลูกจ้างและนายจ้างไม่ได้หักภาษีไว้ คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีแบบเต็มเหมือนบุคคลทั่วไปครับ แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ทาง Australian taxation office (ATO) ทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีในปีนั้นๆ โดยต้องยื่น Non-Lodgement advice ฟอร์มไปยัง ATO ภายใน 31 ตุลาคมของปีภาษีนั้น

Please follow and like us: